La CUP denuncia que els secretaris municipals segueixin percebent complements desorbitats

El govern augmenta la despesa en sobresous als secretaris d’organismes municipals tot i aprovar una moció de la CUP on s’acordà minimitzar-los.

La CUP de Vilanova va presentar una moció al ple del passat mes de març on denunciava les dietes que es repartien entre els treballadors municipals dels serveis jurídics per assistir com a secretaris a les diferents empreses i organismes municipals. En aquell moment la CUP va xifrar el total d’aquests sobresous al voltant dels 60.000€, tot i que el govern afirmà que aquestes indemnitzacions eren “només” de 46.474€ anuals.

La moció demanava que s’eliminessin tots aquestes indemnitzacions per assistir a les reunions, però l’acord que finalment es va aprovar a instàncies del govern, va ser el de minimitzar les dietes per assistir a les reunions. Ara bé, el que ha quedat palès és que el govern té un concepte ben diferent del de la CUP pel que fa al terme minimitzar. 

A la Junta de Govern Local del dia 19/3/13 es van aprovar uns criteris al respecte, que finalment es van modificar (a la baixa) a la Junta de Govern del dia 15/4/13, quedant de la següent manera:

'PRIMER. Aprovar els criteris generals en relació a les indemnitzacions dels serveis de secretaria dels ens del sector públic local següents:  

1.1 Aprovar la supressió progressiva dels serveis externs d’assessorament, no especialitzat, i secretaria  de tots els ens del sector públic municipal a favor dels lletrats en plantilla de la corporació.

1.2 Aprovar l’establiment del criteri d’indemnitzacions per assistències als diferents òrgans del sector públic municipal d’acord amb el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei.

1.3 Aprovar una harmonització i reducció dels imports mensuals i anuals que actualment es percebeixen, establint-se un mínim de 594 euros al mes, és a dir, 7.128 euros anuals, i un màxim de 697 euros mensuals, és a dir, 8.364 euros anuals, d’acord amb la moció aprovada pel ple de la corporació.

Aquesta reducció significa passar d’un cost global anual de 46.474€ a un mínim de 35.644€ o un màxim de 41.827€ anuals, el que representa un estalvi anual, aproximat, entre un 10 % i un 25%.'

Els números que ens presenta l’equip de govern no ens quadren per enlloc. Si tenim en compte que hi ha dos organismes autònoms (Víctor Balaguer i l’IMET), un EPEL (Neàpolis) i quatre societats municipals (PIVSAM, ICVSAM, Companyia d’aigües i VNG aparcaments), o sigui en total set organismes,  ens surten unes indemnitzacions d’entre 49.896€ i 58.548€. Per tant, si són certs els números que ens presentaven on es deia que partíem de 46.474€, resulta que en comptes d’estalviar, hem augmentat aquestes despeses entre el  7 i el 26%. 

Els números estan fets només per  5 organismes, però justament aquesta setmana s’ha aprovat seguir també aquest criteri al Víctor Balaguer on el secretari fins ara no cobrava i ara també ho farà. Entenem, que tampoc s’havia contat el secretari de PIVSAM, que tot i que no és un treballador municipal, també està cobrant segons aquests criteris.

Pel que estem veient en l’aplicació d’aquests criteris, els secretaris estan cobrant  594€ els mesos que no tenen cap reunió i 697€ els mesos que tinguin una sola reunió. Tenint en compte que moltes d’aquestes empreses i organismes es reuneixen al voltant de 3 vegades a l’any, això significa que els seus secretaris cobraran a raó d’un 2.500€ per assistir a cada una de les reunions i prendre acta. Unes reunions que acostumen a durar entre una i dues hores i que alguns cops, fins i tot es realitzen dins dels horaris laborals d’aquests treballadors municipals.

Des de la CUP sempre hem denunciat que aquestes indemnitzacions per assistència a les reunions són uns sobresous encoberts. Un sobresous que es paguen, precisament, a alguns dels treballadors més ben retribuïts de l’ajuntament, i alguns d’ells fins i tot cobren per estar en més d’un ens. Ens sembla escandalós que en la situació actual d’ofegament de les finances municipals, que està obligant a molts treballadors municipals i d’empreses concessionades a congelar-se i reduir-se i el sou i mentre serveis socials no dóna a l’abast amb les ajudes als més afectats per la crisis, el nostre ajuntament es dediqui a pagar, fins a 2.500€ per assistència a una reunió.

Des de la CUP exigim l’eliminació immediata de l’actual sistema de pagament d’indemnitzacions als secretaris, i denunciem que els acords que han pres per donar compliment a una moció de la CUP que demanava la minimització de les indemnitzacions han servit per augmentar la despesa municipal, que passarà dels anteriors 46.474€ anuals als actuals 52.059€ anuals (si contem una mitja de tres reunions a l’any per organisme), el que suposa un augment del 12%.

Des de la CUP exigirem al proper ple unes indemnitzacions per assistència a reunions coherents i que aquestes indemnitzacions siguin per hores efectives de reunió. A més, també demanarem que el secretari de PIVSAM deixi de ser un treballador extern a l’Ajuntament. No creiem que el govern tingui cap manera de justificar públicament les dietes actuals, mentre estem demanant molts esforços a la gran majoria de treballadors municipals.