Moció per declarar part del deute de la ciutat il•legítim

Les altres mocions pel Ple d’octubre són sobre l’avortament i per la contractació d’energia verda pels subministraments municipals.

La reforma exprés de la constitució de l’any 2011, aprovada per PP i PSOE, va establir la obligatorietat de pagar el deute per davant qualsevol altre pagament en l’administració. A Vilanova el problema del deute és evident, i precisament seguim endeutant-nos amb nous crèdits ICO, que el que fan és seguir augmentant el deute en forma d’interessos abusius. Aquest interessos són abusius pels simple fet que les entitats financeres obtenen els diners a un interès de l’1%, mentre que els “presta” a l’administració a interessos que, en alguns casos supera el 5%. Per tot això, demanem que el Ple consideri il·legítim aquesta part del deute i que inicia les accions legals pertinents per aconseguir la seva nul·litat. A més, volem tota la informació per poder-la fer arribar a la ciutadania, acabant amb la opacitat amb què es porten a terme aquests préstecs.

La segona moció fa referència a l’avortament. Des de la CUP demanem que es pugui garantir el dret sobre el propi cos, i ho fem preocupats per una nova onada conservadora que posa en perill molts aspectes relacionats amb aquest tema. Des del govern central es vol modificar la llei sobre el tema, i es vol modificar per posar més traves pel que fa a terminis com pel que fa a opcions per portar-ho a terme. Totes aquestes modificacions ens porten cap a una prohibició encoberta. Per tot això, el nostre màxim rebuig a qualsevol regressió pel que fa als drets de les dones a decidir sobre el seu propi cos, i el nostre màxim rebuig als plantejament conservadors i patriarcals que encara són ben presents a la nostra societat.

Per acabar, plantegem el tema de l’ús d’energia verda per als subministraments municipals. Fa unes setmanes, l’Ajuntament va presentar un Pla d’Estalvi Energètic que preveia la reducció de costos en aquest àmbit, fet que celebrem. Però volem anar més enllà, i apostem per la contractació progressiva d’empreses que garanteixin un subministrament elèctric procedent d’energies verdes i renovables. Demanem, doncs, la realització d’un informe sobre les diverses empreses que podrien proporcionar-nos aquesta energia neta, que l’Ajuntament valori la que és més adequada i que comenci a implantar-la en alguna dependència municipal, per tal d’anar-ho estenent de forma progressiva a la ciutat, publicitant-ho també per que la ciutadania conegui aquesta alternativa. 

Finalment, la CUP també farà una pregunta oral sobre el trasllat de l’Escola Pasífae.


Moció Deute Il·legítim

Moció Avortament

Moció Energia Verda