Vilanova celebrarà Assemblees Municipals Obertes

El Ple aprova la moció de la CUP, que posa data a la primera AMO per la primera quinzena del mes d’octubre.

La celebració d’una Assemblea Municipal Oberta serà una realitat gràcies a la moció que va presentar la Candidatura d’Unitat Popular, i d’aquesta manera se seguiran fent passos cap a la democràcia participativa. Aquesta assemblea està pensada com una trobada de la ciutadania per reunir-se i tractar diferents temes d’abast municipal i no personalistes, i per decidir sobre les propostes presentades per persones o entitats. Per tal d’evitar la interferència dels partits polítics, es proposa que el president i moderador de l’AMO sigui el defensor de la ciutadania. En els acords de la moció també s’especifiquen diversos punts per tal d’explicar el funcionament i l’organització d’aquesta Assemblea, d’entre els quals destaca el procés de presentació de ponències, el format de l’AMO i l’aplicació de les decisions preses. A més de la importància que creiem que té el fet de fer una bona difusió per tal de garantir l’accés de tota la ciutadania a aquest òrgan.

Totes aquestes propostes estan fetes amb la idea de poder-se anar adaptant a partir de les experiències que es vagin tenint en les primeres assemblees, ja que caldrà trobar la fórmula ideal que permeti que el funcionament sigui el més òptim i el més útil per a la tasca en què està pensada l’AMO. Així doncs, l’objectiu final és el d’ampliar la participació i ampliar el nivell de la democràcia a la nostra ciutat, fent-la més participativa i oberta. També cal dir que aquesta és la segona trobada de ciutadans que s’ha impulsat des de la CUP, després de la celebració de l’Audiència Pública sobre l’estat de comptes a la ciutat que es va fer a l’inici de la legislatura.

D’aquest Ple també cal destacar l’aprovació de la moció que demanava la inclusió d’un espai dedicat a les cooperatives dins el marc de les Fira de Novembre, explicant-ne la seva tasca i també donant informació sobre aquest model d’organització per tal de facilitar la creació d’aquestes eines de construcció econòmica alternativa.

Pel que fa a la resta de punts de l’ordre del dia, cal destacar l’aprovació de la creació d’un Centre Obert a la nostra ciutat. Aquest punt ja s’havia tractat en el passat Ple, però va quedar sobre la taula per l’advertència de l’oposició de que la creació d’aquest centre suposaria la pèrdua de la feina dels actuals treballadors de les ludoteques i els espais joves i d'acció de la ciutat. Finalment, i amb la seguretat de que existeix una moratòria pels treballadors que encara estan obtenint els títols necessaris per poder treballar al Centre Obert. Amb aquesta confirmació, es va aprovar la creació del Centre Obert i es va assegurar el manteniment dels llocs de treball. L’altre punt va ser el de la cessió de La Vela a la Generalitat, que la CUP va votar a favor, canviant el vot del passat Ple per tal de poder acabar amb un dels projectes que menys resultats ha obtingut i que més ha costat a la nostra ciutat. En resum, un projecte que ha estat un fracàs des de l’inici. Finalment, l’últim punt tractat va ser el de les taxes a les escoles municipals, però va quedar sobre la taula degut a que encara hi havia aspectes que calia debatre i treballar millor abans de ser aprovats.

 

En aquest enllaç podeu llegir la moció completa:
Moció Assemblees Municipals Obertes