La CUP proposa habilitar un servei municipal de guardamobles per famílies desnonades

A la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat d'avui dimarts 19 de febrer el grup municipal de la CUP ha proposat que l'Ajuntament habiliti un servei per guardar temporalment els mobles de les famílies que pateixen un procés de desnonament.

Alguns Ajuntaments disposen d'un servei municipal de guardamobles per a casos de ciutadans afectats per desnonaments o llançaments judicials per execució hipotecària. És un servei gratuït orientat als ciutadans que han perdut el seu habitatge i necessiten un espai on temporalment desar-hi els mobles. 

Des de la CUP creiem que l'Ajuntament ha de fer tot el possible per evitar qualsevol desnonament i donar tot el suport a les famílies i les lluites populars per aturar-los. Malgrat tot, si finalment aquest s'executa és un deure de l'Ajuntament habilitar totes les eines i mecanismes possibles perquè la situació sigui el menys traumàtica possible.

En primera instància el govern municipal ha respost positivament, dient que estudiaria la possibilitat d'habilitar una de les naus buides de PIVSAM a tal efecte. Caldrà veure si les voluntats s'acaben materialitzant.