El ple de Vilanova aprova estudiar la municipalització del servei de neteja d’edificis municipals

S’aprova la moció d’urgència de la CUP que demana ficar sobre la taula la possibilitat de municipalització de la neteja de les escoles, els centres cívics, l’Ajuntament, biblioteques i altres edificis municipals. La moció sorgeix en ple conflicte laboral de l’empresa SELSA, concessionària del servei i que incompleix els requisits pels quals se la va triar.

La CUP de Vilanova i la Geltrú va presentar al ple d’ahir dilluns 14 de gener una moció d’urgència referent al conflicte laboral existent a l’empresa SELSA, empresa propietat de Fomento de Construcciones y Contratas concessionària del servei públic de neteja dels edificis municipals, com biblioteques, centres cívics, escoles, museus o el mateix Ajuntament. La moció demanava que amb caràcter d’urgència es faci un estudi exhaustiu on es valori els costos i beneficis que suposaria per l’Ajuntament, les treballadores i la pròpia qualitat del servei, la municipalització de la neteja de les dependències municipals. A més, la moció afegia la necessitat de realitzar un estudi jurídic sobre la municipalització del servei i la possibilitat de rescindir el contracte amb SELSA per incompliment de les condicions per les quals va ser escollida.

Després de l’acord per unanimitat al ple, el govern i la gerència de l’Ajuntament s’han compromès a tenir els informes i estudis enllestits en tan sols dos dies i ficar sobre la taula la possibilitat real de retornar a titularitat pública la gestió d’aquest servei, fet que significaria que els beneficis d’explotació es destinarien a inversions públiques i repercutirien en una millora de les condicions laborals de les treballadores.

D’on ve el conflicte a SELSA?

Durant l’any 2012 es va presentar el plec de condicions per al nou contracte de neteja dels edificis municipals a Vilanova i la Geltrú. El nou contracte, tot i que incloïa els edificis de l’anterior contracte més aquells en els que la neteja es gestionava directament des de l’IMET (escoles de primària, escola de música...) suposava un import substancialment inferior a la suma dels dos contractes de neteja anteriors. L’equip de govern, en diverses ocasions i a preguntes de diferents representants de l’oposició, ha manifestat que la rebaixa del contracte global no afectaria de manera important, ni la qualitat del servei, ni les condicions laborals de les treballadores i que no posaria en perill un nombre significatiu de llocs de treball, i menys aquells que eren indefinits.

La realitat, però, ha estat una altra. Des de l’empresa SELSA es va començar a negociar amb les treballadores partint de la base de que s’havien d’acomiadar 21 de les 73 treballadores, 6 de temporals (que ja han estat acomiadades) i 15 d’indefinides. Durant les negociacions, des de l’empresa s’ha demanat a les treballadores que havien de renunciar a part dels seus complements salarials si volien evitar alguns dels acomiadaments, no tots. Aquesta renuncia pot suposar una disminució del 15% del sou d’unes treballadores que actualment cobren al voltant de 900€ per una jornada de 40 hores setmanals. Estem parlant segurament d’aplicar les retallades salarials més dures de tots els treballadors relacionats amb l’ajuntament precisament en el col•lectiu que actualment cobra menys. Per altra banda, sembla que l’equip de govern ha mostrat la seva disposició a augmentar el valor del contracte a canvi de minimitzar els acomiadaments, mentre que en canvi des de l’empresa s’han negat en tot moment a reduir part del seu benefici empresarial.

Per què la municipalització?

Des del nostre grup municipal entenem que la privatització de serveis bàsics i essencials de Vilanova i de la majoria de viles i ciutats dels Països Catalans està provocant una disminució de la qualitat d’aquests serveis, de les condicions laborals dels treballadors i del control dels ajuntaments sobre serveis bàsics. A més, la majoria d’empreses concessionàries d’aquests serveis són les grans constructores que han fomentat i s’han lucrat de la bombolla immobiliària i que ara veuen tots aquests serveis essencials com un nou negoci lucratiu, en la majoria de casos en detriment  de les condicions laborals dels seus treballadors i de la qualitat del servei. 

No té cap mena de sentit que un servei com el de la neteja de les dependències municipals on el personal suposa més del 90% de la despesa sigui externalitzat a una empresa privada que n’obté un benefici empresarial elevat, a costa d’explotar els seus treballadors i només per fer la gestió del personal. No entenem perquè aquesta gestió no la fa directament l’ajuntament i destina els diners del benefici empresarial a la millora de les condicions laborals i altres despeses per la ciutat. I el mateix podríem fer extensiu al servei de recollida de la brossa, la neteja viària, la jardineria, o la gestió de les ludoteques i els centres cívics entre altres.