08800


Des de la CUP hem rebut amb
perplexitat la convocatòria per participar en el nou 08800. Semblava que el
govern havia optat per fer desaparèixer l’edició impresa de la publicació
institucional, primer ideada en forma de revista en color, i restringir l’accés
de la ciutadania a la informació amb un butlletí electrònic que permetria
alleugerir despeses en temps de crisi. Ara, però, se’ns proposa una nova
publicació semestral pressupostada en 14.000 euros: queda clar que, a hores
d’ara, l’equip de govern no disposa d’un projecte seriós i sòlid per arribar a
la ciutadania.

Igualment,
des de la CUP ens hem oposat a la concepció del 08800 com un mitjà de
propaganda. Com si fos poca la difusió de la vida i miracles de l’equip de
govern a través de publicitat en color encartada en mitjans de comunicació
privats, sembla que el tripartit no en té prou. És evident que les
administracions tenen l’obligació d’informar la ciutadania de la seva acció de
govern, però no a còpia d’oferir-nos repetidament fotografies de l’alcalde i
dels seus socis en actes institucionals; creiem en una informació municipal
plural i autocrítica, allunyada de la propaganda insípida, les mitges veritats
i l’autocomplaença.


 


De la
mateixa manera, celebrem que l’equip de govern s’hagi avingut a imitar la CUP
obrint el butlletí municipal al teixit associatiu de la vila, però ens sembla
capciosa la idea que cada grup polític convidi una entitat a expressar-se al
08800: apostem per la independència de cada entitat i defensem el dret del
teixit associatiu a expressar-se lliurement. Sense dirigismes.


 


Per aquest
motiu, la Candidatura d’Unitat Popular ha decidit perpetuar el present text,
d’altra banda excessivament limitat en la seva extensió per motius aliens al
nostre grup que potser tenen a veure amb una gens subtil voluntat de censura,
mentre l’equip de govern no s’avingui a consensuar amb la totalitat dels grups
polítics el contingut, formal i de fons, d’aquesta nova publicació periòdica
municipal.